loading

Sách, tuyển tập

Ngựa Ông đã về / Hoài Anh ; bìa và m.h. của Trần Lương

Tác giả : Hoài Anh ; bìa và m.h. của Trần Lương

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 1978

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 108 tr. : hình vẽ ; 19 cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi Việt Nam. 2. Văn học thiếu nhi Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 10769
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top