loading

Sách, tuyển tập

Sổ tay cơ học. T.2 / ng.d. Nguyễn Thành Bang và nh.ng. khác

Tác giả : ng.d. Nguyễn Thành Bang và nh.ng. khác

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản : 1975-1977

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : (Tủ sách Đại học sư phạm). ; 19 cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 C 216
Phục vụ đọc tại chỗ
Top