loading

Luận án, luận văn

Xây dựng, phát triển, ứng dụng một số mô hình kết hợp giữa mạng Nơron (NN), Logic mờ (FL) và thuật giải di truyền (GA) : Chuyên ngành : Đảm bảo toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán, mã số : 1.01.10 : luận án Tiến sĩ Toán học / Lê Hoàng Thái

Tác giả : Lê Hoàng Thái

Năm xuất bản : 2004. -

Nơi xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên T.P. Hồ Chí Minh ;

Mô tả vật lý : 229 tờ : minh họa ; 29cm

Số phân loại : 004

Chủ đề : 1. Lôgic mờ$2LCSH. 2. Mạng Nơron (Khoa học máy tính). 3. Thuật giải di truyền. 4. Thuật toán máy tính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 12324
Phục vụ đọc tại chỗ
Top