loading

Luận án, luận văn

Xử lý tổng hợp tài liệu Địa vật lý vùng Thành phố Hồ Chí Minh : Chuyên ngành : Địa vật lỳ : tóm tắt luận án Tiến sĩ Vật lý / Nguyễn Ngọc Thu

Tác giả : Nguyễn Ngọc Thu

Năm xuất bản : 2004. -

Nơi xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên T.P. Hồ Chí Minh ;

Mô tả vật lý : 32tr. : biểu đồ ; 20cm

Số phân loại : 550

Chủ đề : 1. Địa vật lý học -- T.P. Hồ Chí Minh -- Xử lý dữ liệu -- Tóm tắt. 2. Phép đảo nghịch (địa vật lý) -- Tóm tắt. 3. Thăm dò -- Phương pháp địa vật lý -- Mô hình toán -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 12312
Phục vụ đọc tại chỗ
Top