loading

Sách, tuyển tập

Đấu tranh là lẽ sống : vài hình ảnh của anh chị em lao động miền Nam trong lòng địch / Vũ Ngọc Nguyên

Tác giả : Vũ Ngọc Nguyên

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 1957

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 59tr. ; 20cm

Số phân loại : 959.704

Chủ đề : 1. Việt Nam -- Lịch sử -- 1945 - 1963.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3278/2004
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top