loading

Sách, tuyển tập

Trường Đại học Bách khoa - kỷ yếu 45 năm & niên giám 2001 - 2002

Tác giả : Phan Thị Tươi [và nh.ng. khác] b.s

Nhà xuất bản : Thông Tấn

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 549tr. : chân dung, tranh ảnh (1 phần màu) ; 27cm

Số phân loại : 378.597

Chủ đề : 1. Niên giám đại học -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- 2001-2002.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 9569/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 9570/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top