loading

Sách, tuyển tập

In the United States court of appeals for the second circuit : Consolidated civil actions Nos. 83-204 and 83-243, docket Nos. 25200-1 : Deering, Milliken & Co., Inc., plaintiff-appellee, against Temp-Resisto Corporation and Samuel Kaplan & Sons, Inc., Defendants-appellants, and Acker & Jablow, Inc., Charles W. Carvin Co., Inc., and N. Erlanger Blumgart & Co., Inc., additional defendants-appellees on counterclaims

Nhà xuất bản : s.n.

Năm xuất bản : 19--?]

Nơi xuất bản : [S.l.

Mô tả vật lý : [khoảng 700]tr. ở các nhóm khác nhau : minh họa ; 27 cm

Số phân loại : 347.7324

Chủ đề : 1. Bằng phát minh sáng chế -- Hoa Kỳ. 2. Sở hữu công nghiệp -- Hoa Kỳ -- Tư liệu lưu trữ. 3. Tòa phúc thẩm -- Hoa Kỳ -- Tư liệu lưu trữ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 774/2004
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top