loading

Sách, tuyển tập

Nhà văn, tác phẩm và việc bảo vệ bản quyền

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 315tr. ; 23cm

Số phân loại : 346.0482

Chủ đề : 1. Quyền tác giả. 2. Tác giả và nhà xuất bản.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 9451/A
(K08.42_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top