loading

Sách, tuyển tập

Phan Kế Bính - tác giả - tác phẩm / Bùi Văn Vượng ch.b. ; Lê Thanh Bình s.t., b.s

Tác giả : Bùi Văn Vượng ch.b. ; Lê Thanh Bình s.t., b.s

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 1108tr. : chân dung ; 21cm

Số phân loại : 895.92208004

Chủ đề : 1. Nhà văn Việt Nam -- Tiểu sử. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 9433/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 9434/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top