loading

Sách, tuyển tập

12000 câu giao tiếp Anh-Việt mọi tình huống / Bảo Quốc, Minh Đức

Tác giả : Bảo Quốc, Minh Đức

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 341tr.; 21cm

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Hoa ngữ--Hội thoại. 2. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại. 3. Việt ngữ--Hội thoại..

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.05908
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.05909
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top