loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Một số giải pháp chiến lược phát triển hệ thống cảng trung chuyển quốc tế của Việt Nam đến năm 2010 / Trần Nguyên Chí

Tác giả : Trần Nguyên Chí

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 168 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 29 cm

Số phân loại : 387.1009597

Chủ đề : 1. Cảng biển -- Việt Nam -- Lập kế hoạch -- Đến 2010. 2. Vận chuyển container -- Việt Nam -- Lập kế hoạch -- Đến 2010. 3. Vận tải hàng hải -- Việt Nam -- Lập kế hoạch -- Đến 2010. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 12264
Phục vụ đọc tại chỗ
Top