loading

Sách, tuyển tập

Triết học nhập môn = Introduction à la philosophie / Karl Jaspers ; Lê Tôn Nghiêm d. và gi.thiệu

Tác giả : Karl Jaspers ; Lê Tôn Nghiêm d. và gi.thiệu

Nhà xuất bản : Thuận Hóa

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : Huế

Mô tả vật lý : 303tr. ; 19cm

Số phân loại : 193

Chủ đề : 1. Chủ nghĩa hiện sinh. 2. Triết học Đức -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2705/2004
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2706/2004
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top