loading

Bài trích

Ngô Quang

Cùng bắt tay lo đầu ra cho sinh viên // Sài Gòn Giải Phóng. - 27/09/2002. - Tr. 3

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Hội Bảo trợ Sinh viên Đại học Công nghệ Tôn Đức Thắng đã tài trợ gần 50 triệu đồng góp vào quỹ học bổng của nhà trường. Là đơn vị chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề cho giai cấp công nhân theo Chương trình 17 của Thành ủy, lãnh đạo nhà trường luôn nỗ lực đi tìm nhà tài trợ giúp đỡ sinh viên nâng cao chất lượng học tập

Top