loading

Sách, tuyển tập

Hội thảo Bảo vệ các vấn đề bản quyền đối với thư viện : Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12/8/2004

Nhà xuất bản : Trung tâm Tư liệu về Sở hữu Trí tuệ

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [187]tr. ở các nhóm khác nhau : tranh ảnh ; 30cm

Số phân loại : 346.597048

Chủ đề : 1. Nhãn hiệu hàng hóa (Luật quốc tế). 2. Quyền tác giả -- Việt Nam. 3. Sở hữu công nghiệp -- Việt Nam. 4. Sở hữu trí tuệ -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 9292/A
(K08.42_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 9293/A
(K08.42_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top