loading

Sách, tuyển tập

Nguyễn Du - toàn tập : hai tập. T.2 / Nguyễn Quảng Tuân b.s

Tác giả : Nguyễn Quảng Tuân b.s

Nhà xuất bản : Văn học : Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Năm xuất bản : 1996

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 451tr. ; 21cm

Số phân loại : 895.92211

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 18. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 18.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 817/96
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 818/96
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top