loading

Sách, tuyển tập

In the United States district court for the district of Nevada : In equity No. H-201 : Interstate Cotton Oil Refining Company, a corporation, vs. Refining, Inc., a corporation

Nhà xuất bản : Gunthorp-Warren

Năm xuất bản : 19--?]

Nơi xuất bản : [Chic.

Mô tả vật lý : [70]tr. : sơ đồ ; 24 cm

Số phân loại : 347.7322

Chủ đề : 1. Sở hữu công nghiệp -- Hoa Kỳ -- Tư liệu lưu trữ. 2. Tòa án khu vực -- Hoa Kỳ -- Nevada -- Tư liệu lưu trữ. 3. Tranh chấp pháp luật -- Hoa Kỳ -- Tư liệu lưu trữ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 932/2004
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top