loading

Sách, tuyển tập

Notes re trade mark course / by Walter J. Derenberg

Tác giả : by Walter J. Derenberg

Nhà xuất bản : Wash. College of Law

Năm xuất bản : 19--?]

Nơi xuất bản : [Wash., D.C.

Mô tả vật lý : [khoảng 150]tr. ở các nhóm khác nhau ; 29cm

Số phân loại : 346.0488

Chủ đề : 1. Nhãn hiệu thương mại -- Hoa Kỳ. 2. Sở hữu công nghiệp -- Hoa Kỳ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 897/2004
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top