loading

Sách, tuyển tập

Lao động kinh tế học. T.3 / Cốtsin ; Trần Phong d. ; Đỗ Văn Nam [và nh.ng. khác] h.đ

Tác giả : Cốtsin ; Trần Phong d. ; Đỗ Văn Nam [và nh.ng. khác] h.đ

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 1958

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 96tr. ; 19 cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 977/86
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top