loading

Sách, tuyển tập

Tây Hồ giai thoại. T.2 / Cổ Ngô Mạc Lãng Tử ; Dương Thu Ái d

Tác giả : Cổ Ngô Mạc Lãng Tử ; Dương Thu Ái d

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 1993

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 254tr. : minh họa, 2 tờ tranh ảnh màu ; 19 cm

Chủ đề : 1. Văn học dân gian--Trung Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1003/94
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1004/94
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top