loading

Sách, tuyển tập

Programming languages : design and implementation / Terrence W. Pratt

Tác giả : Terrence W. Pratt

Nhà xuất bản : Prentice-Hall

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : 604 tr. : hình vẽ ; 20 cm

Số phân loại : 005.13

Chủ đề : 1. Ngôn ngữ lập trình (Máy tính điện tử).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 1190/94
(K09.25_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 9 LV 1191/94
(K09.25_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top