loading

Sách, tuyển tập

Bảo biển: Kịch nói hai màn : Giải thưởng hạng A cuộc thi sáng tác kịch bản năm 1958 của Vụ Nghệ thuật / Vương Lan;

Tác giả : Vương Lan;

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 1959

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 54tr. ; 19cm

Top