loading

Sách, tuyển tập

Tổng mục lục sách của nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 1960-1980 / Khoa học và kỹ thuật (nhà xuất bản);

Tác giả : Khoa học và kỹ thuật (nhà xuất bản);

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản : 197

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 86tr. ; 28cm

Chủ đề : 1. Thư mục thông báo.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 3655
(K08.02_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top