loading

Sách, tuyển tập

Tổ công đoàn chúng tôi / Hồng Cảnh Huệ;Dương Cảnh Huệ ghi, Tùng Ngọc d.;

Tác giả : Hồng Cảnh Huệ;Dương Cảnh Huệ ghi, Tùng Ngọc d.;

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 1957

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 52tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 D 2776/77
(K08.09_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top