loading

Sách, tuyển tập

Sổ tay hoá học cấp ba / Vũ Đình Hải;

Tác giả : Vũ Đình Hải;

Nhà xuất bản : Giáo dục

Năm xuất bản : 19

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 116 tr.: hình vẽ ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VN 17734
(K08.04_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 739/85
(K10.06_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top