loading

Sách, tuyển tập

Sổ tay cán bộquản lý công nghiệp / Huy Vân;Nguyễn Tri;

Tác giả : Huy Vân;Nguyễn Tri;

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Năm xuất bản : 1969

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 19cm

Top