loading

Sách, tuyển tập

Lịch sử yếu lược phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế trong thời kỳ hiện đại (1917-1967) / Lê Văn Sáu;Nguyễn Xuân Kỳ;

Tác giả : Lê Văn Sáu;Nguyễn Xuân Kỳ;

Nhà xuất bản : Giáo Dục

Năm xuất bản : 19

Nơi xuất bản : H>

Mô tả vật lý : 19cm

Top