loading

Sách, tuyển tập

Tính toán động cơ điện không đồng bộ 3 pha và 1 pha công xuất nhỏ / Trần Khánh Hà (biên.d.);

Tác giả : Trần Khánh Hà (biên.d.);

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản : 1968

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 248 tr.: hình vẽ, biểu đồ ; 20cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 C 2694
Phục vụ đọc tại chỗ
Top