loading

Sách, tuyển tập

Lửa than : Tiểu thuyết / Tạ Hữu Thiện;

Tác giả : Tạ Hữu Thiện;

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 1957

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 248 tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 1223/86
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top