loading

Sách, tuyển tập

Thanh niên lao động và nghĩ ngơi / Bùi Thụ;

Tác giả : Bùi Thụ;

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 1949

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 99 tr.: tranh ảnh ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 9798 D
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top