loading

Sách, tuyển tập

Truyện Ba Hai : Truyện miền Nam / Vương Linh;Nguyễn Văn Ngọc;

Tác giả : Vương Linh;Nguyễn Văn Ngọc;

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 1956

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 57 tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 1445/86
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top