loading

Sách, tuyển tập

Ba giai Tú Xuất : truyện. T.2 / Đỗ Nam

Tác giả : Đỗ Nam

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : [19--?]

Nơi xuất bản : S.

Mô tả vật lý : tr.130-215 ; 18cm

Số phân loại : 398.9

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 V 781
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 V 784
Phục vụ đọc tại chỗ
Top