loading

Sách, tuyển tập

Vẽ hình tượng nhân vật anh hùng : qua một số tiểu thuyết Xô Viết. T.1 / Lưu Liên, Lê Sơn

Tác giả : Lưu Liên, Lê Sơn

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Năm xuất bản : 1968

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 138tr. ; 18cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VN 3361
(K08.07_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VN 9058
(K08.06_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top