loading

Sách, tuyển tập

Tiếng hát át tiếng bom : Tập bài hát được chọn lọc trong cuộc vận động sáng tác bài hát cho thanh niên 1967-1968 / Nhiều tác giả;

Tác giả : Nhiều tác giả;

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 1569

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 107 tr.: nhạc ; 15cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 N 1087
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 N 1088
Phục vụ đọc tại chỗ
Top