loading

Sách, tuyển tập

Những ngày ở Sta-lin-gờ-rát / E. Ghê-rát-xi-nốp;Thể Bình d.;

Tác giả : E. Ghê-rát-xi-nốp;Thể Bình d.;

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 1957

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 115tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 773 D
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top