loading

Sách, tuyển tập

Vang bóng một thời / Nguyễn Tuân;

Tác giả : Nguyễn Tuân;

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 1957

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 171tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 3604/89
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top