loading

Sách, tuyển tập

Thư Hồ Chủ tịch gửi Thanh niên và thiếu nhi / Hồ Chí Minh;

Tác giả : Hồ Chí Minh;

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 1957

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 74 tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 970 D
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top