loading

Sách, tuyển tập

The kinematic synthesis of mechanisms = Kinematische Getriebesyn these. / Rudolf Beyer;transl. from the Germ. by H. Kuenzel;

Tác giả : Rudolf Beyer;transl. from the Germ. by H. Kuenzel;

Nhà xuất bản : Mcgraw-Hill

Năm xuất bản : 19963

Nơi xuất bản : New York - San Francisco

Mô tả vật lý : xii,353tr.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 MLt 1951
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 12 MLv 6240
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top