loading

Sách, tuyển tập

Large water meters : guidelimes for selection, testing, and maintenance / Philip Jeffooate and Roy Pond;

Tác giả : Philip Jeffooate and Roy Pond;

Nhà xuất bản : World bank

Năm xuất bản : 1989

Nơi xuất bản : Wash ; D.C.

Mô tả vật lý : xii,104tr.: minh hoạ ; 27cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 WB 14
(K10.31_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 WB 15
(K10.31_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top