loading

Sách, tuyển tập

Hội ngộ : thơ

Tác giả : Đặng Thị Diễm Phúc

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 125tr. ; 20cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2437/2004
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2438/2004
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top