loading

Sách, tuyển tập

Mauritius: managing success

Nhà xuất bản : World Bank

Năm xuất bản : 1989

Nơi xuất bản : Wash., D.C.

Mô tả vật lý : XV, 145tr.: minh họa, 1 tờ bản đồ; 28

ISBN : 0-8213-1372-X

Chủ đề : 1. 1.Mauritius--Chính sách kinh tế 2.Mauritius--Các điều kiện kinh tế 3.Mauritius--Thương mại 4.Mauritius--Tài chánh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 WB 177
(K10.31_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top