loading

Sách, tuyển tập

Guide to international business opportunities/ World Bank

Tác giả : World Bank

Nhà xuất bản : World Bank

Năm xuất bản : [s.a.]

Nơi xuất bản : Wash., D.C.

Mô tả vật lý : 24tr. : minh họa; 28

ISBN : 0-8213-2244-3.

Chủ đề : 1. 1. Ngân hàng thế giới--Cẩm nang..

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 18
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 WB 19
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top