loading

Sách, tuyển tập

Bàn có năm chỗ ngồi: truyện dài/ Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh

Nhà xuất bản : Trẻ

Nơi xuất bản : Tp. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 217 tr; 19 cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Truyện dài. 2. Văn học thiếu nhi. 3. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 MM.01409
(K10.21_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top