loading

Sách, tuyển tập

Hẹn yêu : Tiểu thuyết tâm lý xã hội Mỹ / Steel, Daniell

Tác giả : Steel, Daniell

Nhà xuất bản : Hội nhà văn ;

Năm xuất bản : 1989

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 311tr; 19cm

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết. 2. Văn học hiện đại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.01641
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top