loading

Sách, tuyển tập

Tính toán động cơ điện không đồng bộ ba pha và một pha công suất nhỏ/ Trần Khánh Hà

Tác giả : Trần Khánh Hà

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản : 1968

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 245tr; 21cm

Chủ đề : 1. Động cơ điện. 2. máy điện không đồng bộ. 3. máy phát điện. 4. phương pháp tính toán.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VN 11601
(K08.05_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top