loading

Sách, tuyển tập

Trên sông hoàng hôn : tiểu thuyết / Ngọc Linh

Tác giả : Ngọc Linh

Nhà xuất bản : Nxb. Long An

Năm xuất bản : 1989

Nơi xuất bản : Long An

Mô tả vật lý : 303 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3395/89
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top