loading

Sách, tuyển tập

Thống kê toán phổ thông và một vài ứng dụng kinh tế/ Lê Văn Phong

Tác giả : Lê Văn Phong

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Năm xuất bản : 1968

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 225 tr.: tranh ảnh, biểu đồ; 22cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VV 435 D
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top