loading

Sách, tuyển tập

Tình yêu có màu gì... : tập truyện / Từ kế Tường

Tác giả : Từ kế Tường

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 1987

Nơi xuất bản : Tp. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 177 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 Vn 1318/88
(K10.05_G)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top