loading

Sách, tuyển tập

Rắn độc trong tay người/ Lê Phú Khải, Trần Đồng Minh

Tác giả : Lê Phú Khải, Trần Đồng Minh

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 1987

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 124 tr. : hình vẽ ; 20 cm

Số phân loại : 895.9223

Chủ đề : 1. Rắn độc -- Kiểm soát. 2. Rắn độc -- Nhận dạng. 3. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 Vn 792/88
(K10.05_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 TTP 2837
(K10.34_G)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top