loading

Sách, tuyển tập

Những miền trái chín : tiểu thuyết / Épghêni Éptusencô ; Vũ Đình Phong dịch

Tác giả : Épghêni Éptusencô ; Vũ Đình Phong dịch

Nhà xuất bản : Tác phẩm mới

Năm xuất bản : 1986

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 492 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 891.73

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Nga. 2. Văn học Nga.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 72/87
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 TTP 939
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top