loading

Sách, tuyển tập

Thiết kế truyền động cơ khí. T.2 / X.A. Tsernavxki [và nh.ng. khác]

Tác giả : X.A. Tsernavxki [và nh.ng. khác]

Nhà xuất bản : Khoa hoc và Kỹ thuật

Năm xuất bản : 1971

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 288tr. : hình vẽ ; 26 cm

Chủ đề : 1. Thiết kế máy và cơ cấu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 MVt 118
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 D 3813/85
(K08.08_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top